رهنمود ثبت‌نام در دورۀ ماستری

متقاضیان برنامۀ‌ ماستری  باید دارای مدرک لیسانس از یکی از رشته‌های مرتبط با رشتۀ مورد تقاضا برای تحصیل باشند. فارغان سایر رشته‌ها با نظر موافق کمیسیون تحصیلات ماستری و دکتورای وزارت تحصیلات عالی یا موافقت مقامات آن وزارت جلیله نیز می‌توانند پس از سپری‌‌نمودن موفقانۀ امتحان کانکور ورودی شامل این رشته شوند. اما گذراندن درس‌های پیش‌شرط برای این گروه از کاندیداها الزامی است. تمامی کاندیداها پس از سپری‌نمودن موفقانۀ امتحان کانکور و مصاحبۀ اختصاصی، می‌توانند به تحصیل در دورۀ ماستری آغاز کنند.

مؤسسه سالانه یک‌بار و در صورت نیاز دو بار در ابتدای هر سمستر بهاری و خزانی محصلان جدیدالشمول را برای برنامه‌‌های ماستری جذب می‌نماید. شروع سمستر اول برنامۀ ماستری در ماه حمل هر سال خورشیدی و یا وسط سال (ماه سنبله)، خواهد بود و امتحان شمولیت  یک ماه قبل از شروع سمستر و با اعلان قبلی برگزار می‌گردد. درخواست‌های کاندیدان برای شمولیت به ضمیمه اسنادشان، بایستی یک ماه قبل از امتحان به اداره مؤسسه مواصلت گردد.

 

 

شرایط پذیرش

۱- تکمیل فورم دانشگاه/پوهنتون و فورم ادارۀ ملی امتحانات؛

۲- لیسانس از یکی از رشته‌های علوم اجتماعی؛

۳- اوسط نمرات حد اقل ۶۵ ٪ در دورۀ لیسانس؛

۴- کاپی سند فراغت و ترانسکرپت؛

۵- کاپی تذکره.

۶- چهار قطعه عکس 3×4 با پس‌زمینۀ سفید؛

شیوۀ پرداخت فیس

فیس کانکور فیس در هر سمستر قسط اول قسط دوم قسط سوم هزینۀ مونوگراف
۳۰۰۰ افغانی ۸۹۰۰۰ هزار افغانی ۴۴۵۰۰ افغانی ۲۲۲۵۰ افغانی ۲۲۲۵۰ افغانی ۸۹۰۰۰  افغانی