دیپلوم و تصدیق زبان انگلیسی (DEL) و (CEL)

DEL  یا دیپلم در زبان انگلیسی

سیستم درسی بخش زبان انگلیسی این انستیتوت بر اساس امتحان بین المللی TOEFL تهیه و تنظیم گردیده است. این سیستم شامل شش سمستر میباشد و هر سمستر یک ونیم ماه میباشد که در یک دوره 9 ماهه تنظیم گردیده است. محصلین بعد از سپری نمودن این دوره موفق به دریافت دیپلوم زبان انگلیسی می شوند. مواد درسی این دوره شامل 6 بخش اساسی زبان انگلیسی که شامل Grammar, Listening, Speaking, Writing, Vocabulary میباشند، به طوری که هر بخش به صورت جداگانه و کاملا تخصصی به محصلین محترم تدریس می گردد و تمامی این بخش ها به صورت همزمان تقویت می گردند تا محصل قادر به حل مشکلات در تمامی بخش ها باشد.

 

مدت زمان دوره: 9 ماه

مجموع ساعات درسی دوره 9 ماهه : 198 ساعت

روز های برگزاری صنوف درسی دوره 9 ماهه : شنبه الی چهارشنبه

فیس دوره 9 ماهه : هر سمستر یک ونیم ماهه 1500 افغانی

هزینه مواد درسی : 200 افغانی

داخله بار اول : 200 افغانی

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.