کتابتون

د کتابتون معياری کول:

په ځانګړي ډول د انجنیري پوهنځي د یو بشپړ کتابتون لپاره هڅه روانه دی خو د زم زم لوړو زده کړو مؤسسه یو عمومي کتابتون لري چې په دې کتابتون کې د انجنیري پوهنځي سیول ډيپارتمنت لپاره هر ډول او په هر برخه یې کتاب شتون لري چې یو  تن  فني او مسلکي مسول ټاکل شوی چې په حقوقو او سیاسي علومو کې لوړې زده کړې لري.  

sikiş erotik hikayeler sex Hikaye bahis siteleri Bayan Sohbet Hattı