پوهنتون بین‏‌المللی جندال

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشگاه/پوهنتون افغانستان و دانشگاه بین المللی جیندال هندوستان

به تاریخ ۲۴ فیبوری ۲۰۱۴ تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی-پژوهشی بین موسسه تحصیلات عالی افغانستان و دانشگاه بین المللی جیندال هندوستان با حضور دکتور فرامرز تمنا رئیس موسسه تحصیلات عالی افغانستان و دکتور راج کمار معاون، آقای مروتی و سرارم سوندر چولیا رئیس دانشکده امور بین المللی دانشگاه بین المللی جیندال در چهارده ماده به امضا رسید. مهمترین موارد این توافق قرار ذیل است:

۱- همکاری برای بلند بردن ظرفیت‌های تحصیلات عالی و ایجاد رشته‌های روابط و تجارت بین المللی در مقطع ماستری و لیسانس درموسسه تحصیلات عالی افغانستان

۲- شناسایی و ایجاد همکاری‌های علمی بین دو ملت (افغانستان و هند)

۳- ایجاد فرصت‌های تحصیلی گوناگون در مقطع ماستری و لیسانس برای دانش‌جویان دو کشور

۴- بلند بردن ارتقا ظرفیت علمی و تخنیکی استادان و کارمندان موسسه تحصیلات عالی افغانستان توسط دانشگاه بین المللی جیندال

۵- ایجاد و غنی سازی کریکولم‌های درسی و همکاری‌های تخنیکی با موسسه تحصیلات عالی افغانستان

۶- همکاری‌های پژوهشی و تحقیقی در عرصه‌های اقتصادی و استراتیژی بین دو کشور

۷- تبادله دانشجویان بین موسسه تحصیلات عالی افغانستان و دانشگاه بین المللی جیندال 

۸- برگزاری سمینار، کنفرانس، ورکشاپ و دیگر برنامه های کوتاه مدت.