فورم تماس

تلفن نمبر

شماره تماس با ما

۹۳-۷۹۸-۵۰۸-۵۰۸+

ایمیل آدرس

ایمیل آدرس دانشگاه 

موقعیت

موسسه تحصلات عالی افغانستان ,قلعه فتح الله , کابل , افغانستان

لطف نموده پیام تان را درج نماید.