روابط بین‌الملل

معرفی رشته‌های دورۀ ماستری

دورۀ ماستری مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در حال حاضر متمرکز بر رشتۀ روابط بین‌الملل است و در این رشته، به‌عنوان قطب علمی در کشور شناخته شده است. علاوه بر رشتۀ مذکور، تلاش برای کسب جواز در رشته‌های حقوق بین‌الملل و تحلیل سیاست خارجی نیز جریان دارد. مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان با رویکرد تخصص‌گرایی به علم و تلاش برای ارتقاء سطح دانش در افغانستان، با شعار «تحول دانش، تحول افغانستان» در پی آن است که برنامه‌های ماستری را در رشته‌های دارای اولویت برای کشور ایجاد نماید.

ماستری رشتۀ روابط بین‌الملل

برنامۀ ماستری رشتۀ روابط بین‌الملل با در نظرگرفتن لایحۀ آموزشی دورۀ ماستری وزارت تحصیلات عالی و امکانات موجود پوهنتون‌ها ایجاد گردیده و دارای دروس اجباری، عمومی و تخصصی می‌باشد. برنامه ماستری روابط بین‌الملل در سال ۱۳۹۳تاسیس شده است و از آن زمان تا کنون چندین دور فراغت داشته است. 

شیوۀ پرداخت فیس.

فیس کانکور فیس در هر سمستر قسط اول قسط دوم قسط سوم هزینه منوگراف
۳۰۰۰ افغانی ۸۹۰۰۰هزار افغانی ۴۴۵۰۰ افغانی ۲۲۲۵۰ افغانی ۲۲۲۵۰ افغانی ۸۹۰۰۰ افغانی
هدف
طول دوره
کردیت‌های درسی
نشر و تحقیق
درس‌های پیش نیاز

هدف از آموزش دورۀ ماستری روابط بین‌الملل بالابردن کیفیت و کارآیی محصلان، آشنا نمودن آن‌ها با کار تحقیق و تربیت افراد کارآمد برای وزارت‌خانه‌ها (به ویژه وزارت امور خارجه) می‌باشد. فارغ‌التحصیلان این رشته با کاردانی و مهارت علمی که کسب خواهند کرد قادر خواهند بود به خوبی به تدریس، تحقیق،  تجزیه و تحلیل مسائل بین‌المللی در ابعاد مختلف بپردازند.

بر اساس لایحۀ آموزشی دورۀ ماستری وزارت تحصیلات عالی، حداکثر مدتی که محصل باید دروس تعیین‌شده در این دوره را (به شمول پایان‌نامه) به پایان برساند ۳سال می‌باشد.

برنامۀ آموزشی ماستری رشتۀ روابط بین‌الملل به طور عموم شامل ۳۷ کریدت میباشد که ۳۱ کریدت آنرا درس اصلی و اختصاصی و ۶ کریدت آن را رساله یا پایان نامه  تشکیل می‌دهد. شر ح این دورس به شرح زیر است:

در تنظیم درس‌های اختصاصی سعی بر آن است که به محصلان امکان کسب تخصص در یک زمینۀ مشخص داده شود و در عین حال قادر باشند اطلاعات کافی در سایر زمینه‌ها را کسب نمایند. برای دست‌یافتن به این هدف از مجموع ۳۱ کریدت درس‌های اختصاصی، تعداد ۱۹ کریدت اجباری و ۱۲ کریدت اختیاری منظور شده است و ۶ کریدت تیزس یا رساله در نظر گرفته شده است.

محصل دورۀ ماستری مؤظف ایت تا در سمستر آخر خود یک رساله (پایان نامه) بنویسد و این رساله دارای ۶ کریدت می‌باشد. علاوه بر تیزس یا رساله محصل مؤظف خواهد بود که در هر درس یک گزارش تحقیقی در موضوع همان درس ارائه دهد.

محصلانی که دورۀ لیسانس خود را در سایر رشته‌ها غیر از علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گذرانده‌اند، باید قبل از انتخاب کریدت‌های اصلی دورۀ ماستری، درس‌های تعیین‌شده توسط ادارۀ دانشگاه را به عنوان پیش‌نیاز سپری نمایند.

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاست‌گزاران و کارآفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.