دورۀ آموزش TOEFL

آمادگی TOEFL

این دوره آموزشی جهت آماده سازی محصلین برای سپری نمودن امتحان بین المللی TOEFL در نظر گرفته شده است. در این دوره تمامی مهارت های مربوط  به این امتحان بین المللی به محصلین آموزش داده می شود تا محصلین موفق به سپری نمودن آن و کسب نمره بالا گردند. همچنین در این دوره محصلین 2 دوره تست آزمایشی امتحان بین المللی TOEFL را سپری می نماید تا با ساختار اساسی این امتحان بین المللی آشنا گردند.

مدت زمان دوره: 2 ماه

مجموع ساعات درسی: 36 ساعت

فیس مکمل سمستر: 6000 افغانی

داخله بار اول: 200 افغانی

هزینه مواد درسی: رایگان

Special Conversation یا صنوف مکالمه ویژه

این دوره جهت تقویت مهارت گفتاری محصلین تنظیم گردیده است که شامل ساختار ها، لغات و اصطلاحات پرکاربرد در مکالمات روزمره می باشد. در ختم این دوره محصلین قادر خواهند بود تا به صورت روان و صحیح ارتباط برقرار نموده و مکالمه نمایند. بخش هایی که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است شامل Grammar, Listening, Video, Vocabulary, Idioms, Discussion, Presentation, Debate, Pronunciation می باشد.

مدت زمان دوره : 4 ماه

مجموع ساعات درسی : 88 ساعت

فیس ماهوار : 1500 افغانی

داخله بار اول : 200 افغانی

هزینه مواد درسی: رایگان

Special Writing  یا مهارت نوشتن

این دوره جهت تقویت مهارت نوشتاری محصلین در نظر گرفته شده است. در این دوره محصل با تمامی ساختارها، اصول و قواعد نوشتاری زبان انگلیسی به صورت کاملا آکادمیک کسب نمایند.

بخش هایی اساسی مورد توجه در این دوره شامل :

Pre- Writing, Paragraph Writing, Paragraph Formatting, Process of Writing, Kinds of Paragraphs, Essay Writing, Kinds of Essay, CV Writing, Email Writing می باشد.

مدت زمان دوره:  4 ماه

مجموع ساعات درسی: 88 ساعت

فیس ماهوار: 1500 افغانی

داخله بار اول: 200 افغانی

هزینه مواد درسی: رایگان

 

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.