جایگاه جوانان در پروسه صلح


                                                     جایگاه جوانان در پروسه صلح

                                                     جایگاه جوانان در پروسه صلح

                                                     جایگاه جوانان در پروسه صلح

                                                     جایگاه جوانان در پروسه صلح

تاریخ برگزاری سمینار: 26 میزان

عنوان سمینار: جایگاه جوانان در پروسه صلح

سخنرانان: دكتر فرامرز تمنا، بانو مقدسه يورش، ؛ آقای نظری پریانی

 گزارش:

 شنبه ۲۶ میزان نشستی زیرنام “جایگاه جوانان در پروسه‌ی صلح افغانستان” در تالار محمدشفیق بهروزیان، در دانشگاه/پوهنتون افغانستان و باحضور دكتر فرامرز تمنا، رئيس دانشگاه افغانستان؛ بانو مقدسه يورش، پژوهشگر و فعال سياسی؛ آقای نظری پریانی، تحليل‌‌گر و روزنامه‌نگار؛ دانشجویان و جوانان برگزار شد. اين برنامه از سوی دانشگاه افغانستان با همکاری شبكه‌ی ندای صلح، به هدف بررسی جايگاه جوانان ‌‌ارزش‌های نسل آنان در پروسه‌ی صلح افغانستان برگزار شد. دكتر فرامرز تمنا گفت مهم‌ترين مسئله در دوره پساصلح، احترام به ارزش‌ها و هويت جوانان، آزادی و مشاركت آن‌ها در تعيین سرنوشت شان می‌باشد. از دید دکتر تمنا، پروسه‌ی صلح افغانستان به‌دلیل نداشتن برنامه‌ی پساصلح با کاستی‌های جدی مواجه است. بانو يورش از قطبی‌شدن گفت‌وگوهای صلح افغانستان نگرانی خویش را ابراز کرد و گفت نقش جوانان مهم است، اما ممکن است آن‌ها ابزار دست صاحبان قدرت قرار گیرند.

آقای نظری پریانی بیان کرد که صلح بايد بستری برای آسايش در زندگی مردم باشد. از دید ایشان، برای رسيدن به صلح باید عوامل جنگ موجود در افغانستان به‌گونه‌ی ریشه‌یی بررسی شود. ايشان تاكيد كرد كه عوامل داخلی جنگ مهم‌تَر از عوامل خارجی آن‌است، و بايد توجه بيش‌تر روی آن صورت گیرد. این برنامه با پرسش‌هایی ازسوی اشتراک‌کنندگان و ارائه‌ی پاسخ‌ از سوی سخنرانان پایان یافت.