موږ سره اړیکه ونیسئ

تلیفون

زم زم د لوړو زده کړو مؤسسه  د ځوانو کادرونو، شته امکاناتو، علمي او ورځنیو اړتیاوو پر بنسټ د څېړنو په هڅه کې دی، ترڅو خپل لرلید او ارمان ته ځان ورسوي. د کیفیت د تضمین، د محصلینو د ظرفیت د لوړاوي، نوښتونو، کاري پیاوړتیا، روزلو او باکیفیته تحصیلي کچې د لوړوالي په پار په ټولنه کې خپل اکاډمیو فعالیتون تر سره کوي

۰۷۹۹۹۵۶۵۷۸

بریښنالیک

زم زم د لوړو زده کړو مؤسسه  د ځوانو کادرونو، شته امکاناتو، علمي او ورځنیو اړتیاوو پر بنسټ د څېړنو په هڅه کې دی، ترڅو خپل لرلید او ارمان ته ځان ورسوي. د کیفیت د تضمین، د محصلینو د ظرفیت د لوړاوي، نوښتونو، کاري پیاوړتیا، روزلو او باکیفیته تحصیلي کچې د لوړوالي په پار په ټولنه کې خپل اکاډمیو فعالیتون تر سره کوي

ځای

د پوهنځي په چوکاټ کې د ریسرچ او تحقیقي کارونو لپاره یوه مسلکي او په کار پوهه کميټه جوړه شوې. لابراتوار چې پخوا هیڅ موجود نه وو  اوس مهال یاده مؤسسه لابراتوار لري خو انجنیري پوهنځی هڅه کوي په راتلوونکې کې یو معتبر او پشپړ لابراتوار د محصلینو په واک کې ورکړي ترڅو محصلین او د پوهنځی علمي کادر غړي د خپلو علمي کارونو او څيړنو په اجرا کولو

موږ ته خپل معلومات پرېږده

او موږ به بیرته تاسو ته ورشو.
sikiş erotik hikayeler sex Hikaye bahis siteleri Bayan Sohbet Hattı